11.08.2015, 16:16 h

Ulkebøl Kirke, Sønderborg (DK)

Orgler i Ulkebøl Kirke går langt tilbage i historien. Fra omkring 1540 har man i regnskaberne set beviser for at der må have været et orgel i kirken. Man ved dog intet omkring disposition og udseende af dette eller disse orgler.
I 1768 blev der bygget et nyt orgel for 500 Rigsdaler af Daniel Busch på 11 stemmer,
2 manualer og pedal – hertil kommer cymbelstjerne samt 2 vakante registre.
I 1769 blev Christian Rudolph Ebeling ansat i Ulkebøl kirke som degn og organist.
Han kom fra et embede som lakaj og organist ved hoffet i Augustenborg. I Augustenborg byggede Busch et orgel i 1773, hvor Chr. R. Ebeling havde haft afgørende indflydelse på disposition og facade tegning. Dette blev også situationen i Ulkebøl, hvor kirken i 1787 blev udvidet mod øst til dobbelt længde.
I 1787 underskrev Chr. R. Ebeling en kontrakt på et nyt orgel med orgelbygger Jürgen Hinrichsen Angel fra Flensborg. Dette orgel tegnede Chr. R. Ebeling selv ned til den mindste detalje. Facaden, som også blev anvendt ved bygningen af kirkens senere/nuværende orgel var oprindeligt placeret over prædikestolen i kirkens østende. Orglet var på 2 manualer med pedal og 25 stemmer. Af dette orgel eksisterer i dag kun facaden. 
I 1880erne blev det besluttet at ombygge kirkens kor, idet man ønskede en mere traditionel opbygning af kirkens kor, og at orglet kunne blive placeret i vestenden.  Angel- orglet fra 1790 var i en sådan stand at en flytning ikke kunne komme på tale, og man rettede i 1887 henvendelse til Marcussen og Søn i Aabenraa om et nyt orgelværk opstillet bag den gamle facade. Der er foretaget mindre ændringer ved dette orgel frem til i dag.

Disposition

1. manual:
Principal 8’
Bordun 16’
Gedakt 8’
Gemshorn 8’
Oktav 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur 4 fag
Trompet 8’

Manualkoppel
Oktavkoppel

2. manual:
Quintatøn 8’
Rørfløjte 8’
Fløjte 4’
Principal 4’
Gemshorn 2’
Quint 1 1/3’
Dulcian 8’

Pedal:
Principal 8’
Subbas 16’
Gedakt 8’
Basun 16’
Oktav 4’

P-I
P-II

 

Karte zentrieren
Verkehr
per Fahrrad
Transit
Google MapsRoutenplanung starten