17.05.2011, 10:11 h

Nordborg Kirke, Nordborg (DK)

Orglet består af et orgelhus, som stammer fra det tidligere orgel bygget af
Marcussen og Sohn i 1873. Da orglet blev slidt, blev der bygget et nyt ind i det
gamle orgelhus. Ganske få orgelpiber blev genanvendt.
Orglet i Nordborg Kirke blev i sin nuværende form bygget i 1969 af Marcussen
og Søn i Aabenraa.
Orglet er specielt bygget til kirkerummet. Når man ønsker et nyt orgel, så
kommer orgelbyggeren og måler rummet op og beregner orgelpibernes størrelse.
Derefter konstrueres orglet på orgelbyggeriet. Så tages orglet ned og
stilles op i kirken og intoneres – dvs. kommer til at klinge i rummet. – Så man
kan sige, at det er ”skræddersyet” til kirkerummet.

Hvordan er et orgel opbygget?
Forestil dig en vandret trækasse, en såkaldt vindlade, der er fyldt med luft
ved hjælp af en orgelmotor. Ovenpå kassen ligger en mindre kasse med en
masse huller, hvor orgelpiberne står på.
Man kan åbne og lukke for luften til piberne, og på den måde få dem til at
give lyd.
Forestil dig, at et orgel består af en hel masse forskellige ”blokfløjter”. For at
få luft i fløjterne er de forbundet med en slags klavertangenter. Når man trykker
på en tangent åbnes for luftforsyningen, og piben giver lyd.
Nordborg Kirkes orgel har således 18 forskellige slags ”fløjter” eller ”stemmer”,
som det hedder i orgelfagsproget. Der er en pibe for hver tangent. Da
der er 56 tangenter i hvert manual, og nogle af stemmerne har 3 – 4 piber hver,
så bliver det til ca. 1.288 piber i alt. Orglet har tre ”kasser med piber” kaldet
hovedværk, rygpositiv og pedalværk.

Hvad er orgelpiber lavet af?
Alle orgelpiber er håndlavet, og der er ikke to, der er ens i hele orglet, så et
orgel er et meget dyrt instrument. Nogle af fløjtestemmerne er bygget af træ.
Principalstemmerne er lavet af en legering af tin. Rørstemmerne, dem der
lyder som en trompet, er lavet af kobber.
Hvordan spiller man på orglet?
Når organisten spiller på orglet, så forgår det på to rækker tangenter til hænderne,
såkaldte manualer (manus =hånd) og en række tangenter til at spille
med fødderne, pedalklaviatur (pedes=fod). Man bruger altså både hænder
og fødder, når man spiller orgelmusik og salmer. Det kræver en god fysik –
og at man øver sig dagligt.
På den måde kan en person – organisten – spille musik, der står skrevet på
5 nodelinier. Hvis du har spillet violin eller blokfløjte, så ved du, at du spiller
en linie. Orglet kan spille musik- næsten som et helt orkester, her med 18
forskellige blæseinstrumenter på en gang.
Man kan vælge at bruge forskellige kombinationer af de 18 stemmer. Der er
næsten uanede muligheder.

Hvad er organistens opgave?
Det tager ca. 7 år at uddanne sig til organist. Man skal kunne spille på mange
forskellige orgler og musik af mange forskellige komponister. Man skal vide,
hvordan man kan sammensætte orglets stemmer – ”orkestret”, så det passer
til den musik, man ønsker at spille. Organisten skal også ledsage koret og
finde den bedst mulige klang, som passer til korets klang.

Orglets anvendelse?
Orglets vigtigste funktion er søndagens ledsagelse til salmesang. Det er
organistens opgave at tage hensyn til salmemelodiens karakter, toneart og
tempo. Det er også organistens arbejde at udnytte orglet, så menigheden
synes, at det er en fornøjelse at synge med på de forskellige salmer og lytte
til de præludier og postludier, som omkranser gudstjenesten.

I hvilken stil er orglet bygget?
Nordborg Kirkes orgel er et smukt, solidt og velklingende instrument i
barokstil, som menigheden kan være stolte af.

Tekst af Kirsten Kolling Barfod

Disposition
Marcussen & Søn  1969, 18 stemmer
Hovedværk:

Principal 8´
Rørgedakt 8´
Oktav 4´
Spidsfløjte 4´
Oktav 2´
Mixtur IV

Rygpositiv:

Gedakt 8´
Principal 4´
Rørfløjte 4´
Gemshorn 2´
Nasat 1 1/3´
Scharf III
Krumhorn 8´

Pedal:

Subbas 16´
Oktav 8´
Gedakt 8´
Oktav 4´
Fagot 16´

Normalkopler, Tremulant for RP
Nordborg Kirke, Tontoft 1, 6430 Nordborg, Dänemark

Videregående links – Weiterführende Links:

Nordborg Kirke

Karte zentrieren
Verkehr
per Fahrrad
Transit
Google MapsRoutenplanung starten