29.04.2013, 08:59 h

Danske Kirke, Husum (D)

Om Kirken i Husum

Kirken er skænket af „A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål“. Bygningen og dens inventar er tegnet arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Grundstenen blev lagt i september 1990.  Indviet 10.02.1991.

Den korte, brede, ottekantede teglstensbygning med det sortglaserede sadeltag, det klinkbyggede loft og de de runde vinduer (koøjer) er tænkt som et skib – måske Noahs ark?

Fløjaltertavlen er malet af den færøske maler, Zacharias Heinesen. Motivet er „Jesus stiller stormen på Genesareth Sø“. Når tavles lukkes i fastetiden fremkommer motivet „Nedtagelsen af korset“.

Krucifikset på altret er skænket af Hendes Majestæt Dronning Ingrid i 1993. Det er skåret i træ af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen, belagt med bladguld og besat med 5 store ravstykker fra den jyske vestkyst. I krucifikset er kors og skikkelse et, korset er formgivet som en skikkelse og skikkelsen som et kors, hvorved enheden af Kristus og Hans gerning for os fastholdes: Kristus er et med sin død for os. De fem ravstykker symboliserer Kristi sårmærker.

Alterdugen er syet af Elfriede Geipel, Husum.

Alterkalken er massivt sølv og skænket til menigheden af Haderslev Frimenighed.

Døbefonten er en tinskål på et lille træbord. Skålen er en gave til menigheden fra Bornholm ved menighedens stiftelse i 1948.

Orglet er tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og bygget i 1993 af Anders Havgaard Rasmussen, Bramminge. Det er ligesom kirken skænket af A. P. Møller Fonden.
Orglet har 7 stemmer, fordelt på to manualer og et pedal, med delte registre og med regal fast tikoblet i øverste manual. Hovedstemmen er Principal 4`. Den er bygget af nøddetræ og er samtidig orglets facadestemme. De sort tangenter er fremstillet af sjællandsk moseeg.

Kirken ejer tillige et kirkeskib, som er en model af skoleskibet „Danmark“ i størrelsesforholdet 1:50. Det er bygget af Kaj Meier, Randers og skænket til kirken af et medlem af menigheden.

Mosaikruden over indgangsdøren har som motiv Kristusskikkelsen fra den store Jellingesten. Ruden er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen og glarmester Mogens Freese.

Kirkeklokken hænger i en klokkestabel udvendigt i kirkens vestgavl. Klokkeverset lyder: „Thi synger lydt og sjæleglad hans menighed i allen stad: Ære være Gud i det høje!“ (DDS 218)

Solen – ikke at forglemme. Også den hører til kirkens udsmykning, når den søndag formiddag skinner ind gennem det runde vindue i Sydøstvæggen og skaber en oval solplet på gulvet lige foran altret. Det er det eneste direkte lys i kirken. Alt andet naturligt lys i kirken er indirekte lys, der kommer ind gennem de øvrige, mest nordvendte vinduer. Det giver rummet dets rolige, harmoniske karakter.

 

Text: Torben Mølgaard Jørgensen

 

Orgelbygger Anders Havgaard Rassmussen 1993
Manual I (h-c’)

Fugara 8′ (fra a)
Træprincipal 4′ (facade)
Principal 2′
Sesquialtera II (fra a: + 1 3/5′)
Bourdon 16′ (træ)
Spidsfløjte 8′
Spidsgedakt 4′

 

Manual II (h-c’)

Regal 8′ (træ)
(fast tilsluttet Manual 2)

Pedal

Bourdon 16′
(kan spilles som Subbas 16′ ved P 16′)

 

Koblinger: Manual I + II: Skydekobling. Træk/skub i klaviaturbakkerne til Manual II,
Ped. +I: fast tilkoblet Manual I; Ped. +II: via koblet Manual I + II

Bælganlægget er udført som svømmende enkeltfaltebæg.

Tempereringen er uligesvævende og lagt efter Van Biezen (modificeret).

 

 

Danske Kirke, Klaus-Groth-Str. 49, 25813 Husum
_________

 

Videregående links – Weiterführende Links:

Orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen

Om Kirken i Husum

 

Karte zentrieren
Verkehr
per Fahrrad
Transit
Google MapsRoutenplanung starten