05.07.2015, 16:00 h

Orgelkoncert med Jørgen Kaad

Dronning Dorothea Slotskirke, Sønderborg Slot (Danmark)
Orgel: Jørgen Kaad (Organist ved Broager Kirke)

Entré: 40,- kr.

Slotskirken er opkaldt efter kong Christian 3.s. hustru, Dronning Dorothea, der havde enkesæde på Sønderborg Slot 1559-71. I denne periode blev Sønderborg Slot forvandlet fra at være et middelalderligt ringborgsanlæg til et prægtigt renæssanceslot. Den store ombygning blev afsluttet 1568-70 med indretning af et kirkerum efter Martin Luthers model for evangeliske fyrstekapeller. Pulpituret bærer bibelcitater fra Lutherbibelen.