02.08.2015, 16:00 h

Orgelkoncert: en 4-stemmig messe af W. Byrd

Dronning Dorothea Slotskirke, Sønderburg Slot (Danmark)
Orgel: Anne Agerskov, Frank Laue, Jara Kanzler Hemmet og Keld Rysgaard

Ved denne koncert vil der blive sunget en 4-stemmig messe af W. Byrd, samt spillet et par orgelstykker af samme komponist ved Anne Agerskov og Frank Laue

Entré: 40,- kr.

Slotskirken er opkaldt efter kong Christian 3.s. hustru, Dronning Dorothea, der havde enkesæde på Sønderborg Slot 1559-71. I denne periode blev Sønderborg Slot forvandlet fra at være et middelalderligt ringborgsanlæg til et prægtigt renæssanceslot. Den store ombygning blev afsluttet 1568-70 med indretning af et kirkerum efter Martin Luthers model for evangeliske fyrstekapeller. Pulpituret bærer bibelcitater fra Lutherbibelen.