18.04.2013, 09:50 h

Toftlund Kirke, Toftlund (DK)

Toftlund Kirke

Toftlund, Dänemark

Orgelet i Toftlund kirke.

Begyndelsen
I 1893 gik nogle af menighedens  damer fra dør til dør og samlede 500 Mark ind til et orgel.
Men på grund af manglende musikalsk sindelag (man tænkte at orgelmusik var upassende og sangforstyrrende) ville kirkestyrelsen i første omgang ikke modtage pengene.
Dog gav man med et snævert flertal i kollegiet tilladelse til at der måtte opstilles et orgel i kirken.
Der blev derfor dannet en orgelkommission bestående af 12 herrer deriblandt præsten, degnen og 4 kirkeværger.
Orgelfonden voksede gennem dilettantforestillinger og bl.a. gaver fra den lokale bank til 1100 Mark.
I 1894 forhandlede orgelkommissionen med orgelbygger Emil Hansen i Flensborg og han kom til Toftlund for at se på forholdene i kirken.
Først var det meningen at købe piberne fra Mariakirken i Haderslev. Men der bød sig et bedre tilbud i Wandsbeck i Sydslesvig. Herfra købte man orgelet med 8 stemmer, 2 manualer og pedal. Prisen var med transport og opstilling 2080 Mark.
Emil Hansen stillede det op og det blev indviet 15. december 1895.
Tonen er fyldig og meget smuk, tinpiberne er af en usædvanlig styrke. Forhåbentlig omvender alle modstandere sig snart til venner og bliver fortrolige med orgelets „brummen“.

Læs mere på: Toftlund Kirke / Orgel

 

 

Disposition

Hovedorgel

Marcussen & Son 1956 (1. etape) og 1959 (2. etape) samt 2003; 37 stemmer

Manual I

Principal 8´
Spidsfløjte 8´
Oktav 4´
Oktav 2´
Mixtur 3 kor
Cornet 3 kor

Manual II

Gedakt 8´
Viola de Gamba 8´
Rørfløjte 4´
Flachfjøjte 2´
Nasat 1 1/3
Oktav 1´

Pedal

Subbas 16 ´
Oktav 8´
Basun 8´
Rauschquint 2´

I+II,  P+I,  P+II

Orgelet er pga. dets disposition, mekanik, stand og placering et godt gudstjeneste- og koncert instrument.

 

Sidste renovering

I 1999 foretog Bruno Christensen & sønner en totalrenovering og ombygning af orgelet samtidig med at kirkerummet blev renoveret.
Orgelet blev taget ned og kørt til værkstedet i Terkelsbøl.

Her nævnes nogle af forbedringerne:
– Nyt spillebord
– Nyt pedal klaviatur  med tilføjelse af tonerne Dis  F
– Ny nodestol og belysning
– Trakturmekanikken til I. og II. manual ophænges i selvspændende anordning, som gør dem
ufølsom overfor udsving i temperatur og fugtighed.
– Ny pedalvindlade med 4 stemmer.
– Subbas 16´ rettes ud og tilføjes tonerne Dis  F
– Tilføjelse af 3 pedalstemmer: Oktav 8´ , Rauschquint 2 kor 4´/2´, Basun 8´
– Tilføjelse af Cornet 3 kor i I. manual.

Toftlund Kirke
Melvang 9, 6520 Toftlund, Dänemark
_________

Videregående links – Weiterführende Links:

Toftlund Kirke / Orgel