12.04.2013, 09:22 h

Øster Lindet Kirke, Øster Lindet (DK)

Øster Lindet Kirke

Øster Lindet, Danmark

Kirken er fra midten af 1100-tallet og består af et romansk kor og skib bygget af granitkvadre og et våbenhus fra 1858 ved vestgavlen.
Kirken har gennemgået en omfattende restaurering efter en lynbrand i 1980. Der blev anvendt blytag og bræddeloft, som kirken havde før branden. Klokken, fra 1989, hænger i en åben tagrytter over våbenhuset. Af synlige ‚kalkmalerier‘ er der nogle interessante senmiddelalderlige rosetter, kirken døbefont er ligeledes romansk. Bemærk på kirkegården den i syddøren indmurede romanske ligsten. Mindesten over de faldne i 1. Verdenskrig af Niels Hansen-Jacobsen.

 

 

Disposition
Orgel: Bruhn & Søn 1981. Arkitekt S.A. Aakjær, 8 stemmer
Manual I:

Gemshorn 8´
Principal 4´
Nasard 2 2/3´
(vekselregister – kan også spilles på 2. manual)
Oktav 2´
(vekselregister – kan også spilles på 2. manual)
Quint 1 1/3´
(vekselregister – kan også spilles på 2. manual)

Manual II:

Rørfløjte 8´
Fløjte 4´

Pedal:

Subbas 16´

Øster Lindet Kirke
Øster Lindet Præstegårdsvej 5A, 6630 Rodding, Dänemark

Videregående links – Weiterführende Links:

Øster Lindet Kirke