27.07.2015, 08:46 h

Dybbøl Kirke, Dybbøl (DK)

Marcussen & Søn 1976 / 2012
2 Manualer (HV, SV; begge C-g3), Ped. (C-f1)
Koblinger: P+I / P+II / I-II / I- II 16′

HV:
Principal 8
Rørfløjte 8
Oktav 4
Kobbelfløjte 4
Oktav 2
Mixtur 4 kor
Trompet 8

SV:
Gamba 8
Gedakt 8
Fløjte 4
Flachfløjte 2
Quint 2 2/3
Terts 1 3/5
Quint 1 1/3
Obo 8
Tremulant

PV:
Pedal:
Subbas 16
Oktav 8
Gedakt 8
Oktav 4
Fagot 16
Trompet 8 (transmitteret)

Kilebælge, HV uden stødbælge
Laukhuff setzeranlæg
Spillebordet er placeret fritstående i kirkens sydside med udsyn ned
til kirken på organistens højre side.

Orglet i Dybbøl Kirke
(v/ Claudia Zachariassen, direktшr for orgelbyggeriet MARCUSSEN & SШN)

Første søndag i advent blev det ombyggede og udvidede orgel indviet i Dybbøl kirke. Orgelprojektet er en viderebygning af det Marcussen-orgel, som blev indviet den 27. maj 1976. Jeg vil her berette om de forandringer der er sket med orglet, som vi har haft den glæde at arbejde med fra november 2011 og et år frem.
Men først en lille oversigt over orgelhistorien i Dybbøl Kirke. I 1976 skriver daværende sognepræst Marius Storgaard i Kirkebladet. Her fortælles, at orglets facade stammer fra det 12-stemmige orgel, som Johann Daniel Busch fra Itzehoe byggede til Dybbøl kirke i 1752. At kirken fik sit første orgel på dette tidspunkt, skyldtes nok især, at præsten var meget musikalsk og desuden havde forbindelse med fyrstehuset på Augustenborg. Præsten hed Michael Herman Desenis og var søn af den ”højfyrstelige organist og kantor” ved slotskirken i Augustenborg. I 1790-91 blev kirkens skib forlænget mod vest, hvilket medførte, at orglet måtte flyttes, dette arbejde blev udført af orgelbygger Angel fra Flensborg. Dette første orgel blev fuldstændig ødelagt under den tyske indkvartering i Treårskrigen 1848-50.
I 1851 begyndte orgelbygger Ohrt fra Gram at arbejde på et nyt orgel, som blev indviet i maj 1852. Stemmernes antal oplyses ikke. Krigen i 1864 og prøjsernes indkvartering i kirken gik også hårdt ud over orglet, men helt ødelagt blev det dog ikke. En omfattende reparation blev udført af orgelbygger Ohrt. I 1892 blev hele orglet repareret af Marcussen & Søn, og i begyndelsen af 1920’erne startedes en indsamling i sognet til fordel for et nyt instrument.
Det nye orgel havde 12 stemmer og blev opstillet i 1924. Det blev bygget af A.C. Zachariasens Orgelfabrik i Århus (en fætter til min oldefar), teknisk blev det indrettet efter det pneumatiske princip, som dengang var det fremherskende. Reparationerne blev efterhånden for hyppige, og orgelkonsulenten Haakon Elmer, daværende organist i Sct. Marie kirke i Sønderborg, erklærede i januar 1973 orglet for opslidt, hvorfor menighedsrådet besluttede sig til at erstatte det med et nyt orgel – instrumentet stod færdigt i 1976, og det var bygget efter et rent mekanisk princip. Dette orgel omfattede 13 stemmer (874 piber) + en transmitteret stemme, fordelt på Hovedværk, Svelleværk og Pedal.
Knap 30 år senere begynder de første overvejelser angående forskellige ændringer af orglet – bl.a. ønskes et nyt vindsystem med store kilebælge, til erstatning for de små indbyggede reguleringsbælge, til opnåelse af en mere levende orgelklang og en smukkere toneansats. Endvidere blev der udarbejdet forskellige forslag til forøgelse af stemmernes antal, bl.a. med et større svelle- og pedalværk, med henblik på større repertoiremæssige anvendelsesmuligheder, samtidig med at man ønskede maksimal genanvendelse af det bestående pibemateriale.
Det var også nødvendigt at opnå en bedre placering af spillebordet, eftersom organisten sad ”midt i orglet”, og derfor var udsat for en meget direkte, og til tider ubehagelig klangpåvirkning – som også forstærkedes af den ringe loftshøjde på pulpituret.
I 2011 faldt planerne endeligt på plads og der kunne underskrives kontrakt i maj 2011. Senere i samme år begyndte orgelbyggeriets tegnestue på arbejdstegninger til de nye orgeldele, hvorefter værkstedsarbejdet kunne igangsættes. I foråret 2012 blev orglet adskilt og transporteret til værkstedet i Aabenraa, hvor forskellige ændringsarbejder blev udført. Fra august 2012 blev orglet genmonteret i kirken, nu med 19 stemmer (1.110 piber) samt 2 transmitterede stemmer.
Den gamle vindlade til hoved- og pedalværk, som er indbygget bag facaden, er blevet ombygget. Bl.a. er en rørstemme – Trompet 8’ – tilbygget, og den kan spilles fra I. manual eller fra pedalet. Vindlade og orgelhus til II. manualværk er helt fornyet, således at der nu er tale om et egentligt svelleværk, med tilpas højde og plads i orgelhuset, og nu med 8 stemmer, i forhold til de blot 4 stemmer i det gamle svelle-/brystværk. Blandt svelleværkets nye stemmer er en strygende Gamba 8’, som er særligt anvendelig i romantisk orgelmusik. Bagerst er en ny pedalsektion anbragt, med to nye stemmer, heriblandt den karakteristiske rørstemme Fagot 16’, ligeledes er piber fra det gamle pedalværk – Subbas 16’ – anbragt her.

Adresse:
Dybbøl Bygade 101
6400 Sønderborg